Bílá Opava pramení v sedle mezi Petrovými kameny a Pradědem v nadmořské výšce 1280 m. Na horním toku nad Karlovou Studánkou je Bílá Opava tvořena z drobných přítoků (Pradědský potok, Ovčárenský potok a další bezejmenné potůčky. Protéká Karlovou Studánkou a spolu se Střední Opavou a Černou Opavou tvoří řeku Opavu. Samotný tok Bílé Opavy od pramene k ústí je dlouhý 13,2 Km.