Naučná stezka Bílá Opava začíná ve výšce 1310 m u chaty Barborka a končí ve výšce 760 m v Karlově Studánce. Stezka byla založena roku 1963 a je dlouhá 10,5 km s převýšením 550 m. Samotná stezka se vine po březích Bílé Opavy a prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách v nádherné a jedinečné přírodní rezervaci po březích Bílé Opavy – nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků. Kromě několika vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa vám naučná stezka Bílá Opava na několika informačních tabulích nabízí i základní informace o přírodě této jedinečné rezervace.